KONFERENCE

Pracovní konference | 06-07 2014
Platforma pro prezentaci práce a diskuzi

26. června 2014 proběhla pracovní konference všech řešitelů výzkumného úkolu. Jejím smyslem byla vzájemná prezentace průběžných výsledků dílčích výzkumných témat.

INSTITUT URBANISMU

Děkujeme všem, kteří splnili požadovanou strukturu prezentace, naopak apelujeme na všechny, kdo tuto strukturu nedodrželi, aby věnovali pozornost formálním požadavkům na odevzdání práce! Dodržení předepsané formy bude nezbytné pro následující redakční a grafickou práci.

Termín odevzdání práce druhé fáze je 31.7.2014

Všechny prezentace účastníků jsou pro řešitele dostupné na úložišti FA (U15119-VP/VYZKUM/2_faze).

IMG_9888

IMG_9882

04

02_JJ