DRUHÁ FÁZE 01-08 2014

Příprava | 01-03
Vyhodnocení a upřesnění témat

V měsících lednu až březnu probíhá celkové vyhodnocení výzkumného úkolu a setkání a diskuze s řešiteli  – ve fázi vypracování jednotlivých návrhů dalších kroků řešitelskými týmy.

skici_lokality

Výstupem první fáze výzkumu byla závěrečná zpráva obsahující základní otázky práce a zpřesněná témata, informace o postupu a závěry z konference Inventura urbanismu.

Na základě identifikovaných základních témat bude v druhé fázi proveden výběr velkých měst a srovnatelných měst zahraničních a zadány výzkumné rešerše a zprávy jednotlivým řešitelům, a to jednak k obecnému posouzení, jednak k posouzení dílčích speciálních částí podle odbornosti řešitelů.

V průběhu března dostanou řešitelé zpřesněná zadání a strukturu celkového výstupu práce.