HARMONOGRAM

03_harmonogram_web

04-05/2015
Odevzdání závěrečné zprávy výzkumu. Metodika k certifikaci.

03/2015
Tisk a odevzdání závěrečných publikací (hlavní kniha, autorské monografie, metodika)

01-02/2015
Grafické a editorské práce na závěrečných publikací (hlavní kniha, autorské monografie, metodika)
Pomocné práce doktorandů
Setkání s konzultanty

12/2014
Dopracování, práce grafika, redaktora na závěrečných publikacích

11/2014
Evaluace a celková syntéza, metodika, autorské zprávy
30/11 odevzdání závěrečných výstupů třetí fáze pro tisk autorských výstupů v monografii

28/11/2014
Konference Inventura urbanismu 2014 – účast, spolupráce na dokumentech pro prezentaci

09/2014
Vzájemná prezentace výstupů -  koordinace, korekce

1/8 – 29/11/2014
Práce všech řešitelů na autorské části výstupů, spolupráce při zpracování syntetických výstupů týmu hlavního řešitele

1/8 – 29/11/2014
Zpracovávání syntetických výstupů hlavním týmem

08-10/2014
Expertní posouzení konceptu celku a dílčích částí a vrstev

31/07/2014
Odevzdání výstupů/podkladů druhé fáze řešiteli velkých a malých týmů pro práci týmu hlavního řešitele

03-07/2014
Práce týmů – koncept; standardy, modely a vzory
Zpracování výstupů, struktura metodiky
Tématické workshopy / 22.5, 29.5, 5.6.

26/06/2014
Pracovní konfernce – vzájemná prezentace výstupů, koordinace, korekce

03-04/2014
Upřesnění struktury práce a zadání všem řešitelům pro 2. fázi

03/2014
5. workshop (tématický)
Pojmy (intravilán a extravilán / „Bauland“-„Grünland“ / urbánní a krajinné)

02-03/2014
Přípravné schůzky s řešiteli ke 2. fázi se zvláštním zaměřením na workshopy

01/2014
Posouzení dosavadního výzkumu a odevzdání závěrečné zprávy 1. fáze

2014

30. 11. 2013
Odevzdání výsledků první fáze

29. – 30. 11.
Konference Inventura urbanismu, prezentace výstupů první fáze výzkumu, pracovní panely se základními tématy výzkumu

24. 10.
6. workshop (tématický)
Územní jednotka plánu

15. 10.
Termín pro zpracování výstupů řešiteli dílčích částí

1. 10.
Otevření slovníku wikipedie, webových stránek výzkumu

30. 9.
Termín pro zpracování výstupů řešiteli ucelených částí a hlavními řešiteli; zpracování výstupů a posouzení výzkumu experty

25. 9.
4. workshop (tématický)
Procesy

19. 9.
3. workshop (tématický)
Plán a co se v něm zobrazuje, popisuje, předepisuje (zobrazení – grafika; popis – text, tabulky, diagramy; předpis)

12. 9.
2. workshop (tématický)
Struktura (od vrstev metastruktury, struktury, infrastruktury, po skladebné jednotky, ke kterým se vztahujeme, po téma krajiny)

5. 9.
Příprava listopadové konference, koordinace výstupů
Hlavní řešitel

1. 8.
Zpřesnění harmonogramu a postupu, prezentace dílčích výstupů
Hlavní řešitel

24. 7.
Hodnotící zpráva hlavního řešitele – písemná reakce na průběžné zprávy a prezentace týmů ucelených částí.
Hlavní řešitel

28. 6.
Odevzdání průběžných zpráv, pracovních podkladů a výstupů z konferencí pro
zpracování analýz týmem hlavního řešitele a expertní posouzení struktury témat a
okruhů expertními konzultanty

15. 6.
3. pracovní konference – 2. den, zpracování výstupů týmem hlavního řešitele
Hlavní řešitel

14. 6.
3. pracovní konference – 1.den, prezentace dosavadních výsledků, otevření témat a okruhů
Hlavní řešitel, řešitelé ucelených částí, řešitelé dílčích částí, konzultanti

5. 6.
1. workshop, prezentace a koordinace témat týmu hlavního řešitele
Hlavní řešitel

30. 5.
2. pracovní konference, zpřesnění témat a dílčích výstupů
Hlavní řešitel, řešitelé ucelených částí

23. 5.
1. pracovní konference, zpřesnění témat a postupu
Hlavní řešitel, řešitelé ucelených částí

2013

______________________________________________________________________________

FÁZE

A. ANALÝZA PROBLÉMŮ A TÉMAT -> POJMY, KATEGORIE, OKRUHY
B. KONCEPT SAMOSTATNÝCH PRACÍ -> UCELENÉ BLOKY VÝSTUPŮ, KOSTRA
C. SYNTÉZA A ČISTOPIS CELKU -> STRUKTUROVANÁ PRÁCE, METODIKA

Fáze první se stanovuje do 30. 11. 2013;
Fáze druhá se stanovuje předběžně do 31. 8. 2014;
Fáze třetí se stanovuje předběžně do 31. 3. 2015.