KONTAKT

Kontakt:
Ing. arch. Filip Landa
email: landafi1@fa.cvut.cz
tel: +420 22435 6314

Hlavní řešitel:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
email: jan.jehlik@fa.cvut.cz
tel: +420 22435 6327

Zástupce hlavního řešitele:
JUDr. PhDr. Jiří Plos
email: jiri.plos@fa.cvut.cz.
tel: +420 22435 6333