ŘEŠITELÉ

Hlavní řešitel a tým hlavního řešitele
Tým hlavního řešitele je tvořen zaměstnanci a doktorandy Fakulty architektury. Je složen z vedoucího, jeho zástupce a členů. Hlavní řešitel zodpovídá za projekt v jeho celku a přebírá od zadavatele podklady pro práci. Výsledky své práce pak prostřednictvím statutárního zástupce organizace zadavateli odevzdává. Kromě toho organizuje celý proces výzkumu, komunikuje se zadavatelem, zadává práci dalším týmům, koordinuje a kontroluje výstupy a provádí závěrečnou evaluaci každé fáze i celku.

Doc. Ing. arch. Jan Jehlík (vedoucí), JUDr. PhDr. Jiří Plos (zástupce), doc. Ing. arch. Irena Fialová, Ing. Radmila Fingerová, Ing. arch. Petr Hlaváček, doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Hana Špalková, Ing. arch. Edita Lisecová
doktorandi: MSc.Arch. Kateřina Čechová, Ing. arch. Mgr. Roman Čerbák, Ing. arch. Diana Kunešová, Ing. arch. Filip Landa, Ing. arch. Kateřina Richtrová-Landová


Řešitelé (vedoucí týmu)
Je vytvořeno 5 řešitelských týmů, které jsou tvořeny renomovanými pracovišti a pracovníky. Tyto týmy zpracovávají ucelenou problematiku výzkumu. Základním odlišení jejich prací je dané měřítkem zkoumané dokumentace, respektive vazbou jednotlivých měřítkových vrstev a procesních vazeb územního plánování na zadání územního plánu.     

Tým 1 – Ing. arch. Milan Körner, CSc. (vedoucí týmu)
Tým 2 – Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. (vedoucí týmu)
Tým 3 – doc. Ing. arch. Michal Kohout (vedoucí týmu)
Tým 4 – Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima (vedoucí týmu)
Tým 5 – prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (vedoucí týmu)


Řešitelé dílčích částí
Na dílčích úkolech výzkumu pracují další samostatní experti a dílčí řešitelské týmy. Na základě konkrétních zadání zpracovávají speciální části úkolu nebo vybrané případové studie. Studie budou zadávány v měřítcích celku sídla i jeho dílčích částí či tematických okruhů. Pro jednotlivé fáze projektu mohou být osloveni různí dílčí řešitelé.

1. a 2. fáze:
Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch. MgA. Michal Fišer, Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. Milan Jirovec, Ing. arch. Pavla Kordovská, Ing. arch. Petr Kordovský, Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Václav Škarda, Ing. Štěpán Špoula.


Konzultanti
Konzultační tým je tvořen významnými experty, včetně expertů ze zahraničí, v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování. Konzultanti vydávají jednotlivě i v součinnosti expertní stanoviska ke každé fázi i každému ucelenému výstupu výzkumu.

RNDr. Milan Svoboda (ČR)
Prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel (ČR, Holandsko)
Akad. arch. Ivan Nosek (ČR, Německo)
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (ČR, Belgie)
Prof. Ing. arch. Robert Votický (ČR, Velká Británie)