TÉMATICKÉ WORSKHOPY

Worskhopy | 05-06 2014
Diskuzní platforma pro všechny řešitele

V měsících květnu a červnu proběhly čtyři tématické workshopy. Smyslem pracovních workshopů byla vzájemná koordinace k upřesnění výzkumných otázek a pojmů a diskuze nad problémy a náměty týkající zadávání územních plánů.

WP_20140605_004_up

V první roce výzkumu proběhlo šest společných workshopů, v tomto roce jsme navázali dalšími čtyřmi tématy:

27.3. / 7. workshop – Pojmy
garant: Jan Jehlík, host: Pavel Hnilička
další diskutované otázky: definice pojmů intravilán a extravilán (urbánní a krajinné), zastavitelné a nezastavitelné, diskuze nad pojmem k OTP

22.5. / 8. workshop – Členění, organizace, skladba
garant: Jan Jehlík
další diskutované otázky: územní jednotky města, obraz města, popis krajiny

29.5. / 9. workshop – Soukromé a veřejné
garant: Petr Hlaváček
další diskutované otázky: případové studie a zobecnění,  pojem „krizový management urbanismu“, právo a povinnost

5.6. / 10. workshop – Autorské a obecné v územním plánování
garant: Jiří Plos
další diskutované otázky: individuální – kreativní – návrh / objektivní systémový produkt – výběr zpracovatele, veřejný zájem, kvalitní projekt versus shoda, role konceptu územního plánu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

001

003

004