Výstupy výzkumu byly předány zadavateli

Dle stanoveného harmonogramu byly na konci března 2015 vytištěny finální publikace výzkumu (hlavní kniha, dvě kolektivní autorské monografie, metodika) a předány zadavateli hl. městu Praze v zastoupení primátorky Adriany Krnáčové. Do konce května bude odevzdána závěrečná výzkumná zpráva a metodika bude postoupena k certifikaci.
Monografie budou dotištěny v nákladu 400 ks a během května budou také k dispozici ve formátu pdf na tomto webu. V sekci VÝSTUPY si lze již teď stáhnout všechny autorské výstupy v původní nezkrácené a needitované verzi.