VÝSTUPY

VIDEOZÁZNAM INVENTURY URBANISMU 2014: ZDE
Tištěnou verzi závěrečného výstupu Výzkumu metodiky zadávání územních plánů – konvolutu všech pěti monografií – můžete zakoupit na děkanátu FA ČVUT. Cena je 2000,- Kč (výrobní cena).

ZÁVĚREČNÉ VÝSTUPY (5 monografií): 
METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ – SOUHRN, TABULKY, SCHÉMATA (*pdf)

>>> HLAVNÍ ŘEŠITEL:
KONCEPCE A NÁVRH / Monografie týmu hlavního řešitele / ISBN 978-80-01-05702-5
METODIKA / Normativní dokument hlavního řešitele / ISBN 978-80-01-05703-2
ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA / RECENZE / RESUMÉ KONZULTANTŮ / ISBN 978-80-01-05768-1

>>> ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ:
ANALÝZY VRSTEV A PROCESŮ
/ Kolektivní monografie řešitelů ucelených částí / ISBN 978-80-01-05704-9
PŮVODNÍ AUTORSKÉ VÝSTUPY V PLNÉM ZNĚNÍ:

upozornění: zde publikované autorské výstupy neprošly editací, redakcí ani jazykovou korekturou, za jejich obsah nesou odpovědnost jednotliví autoři
C/01 — Milan Körner (vedoucí týmu): Region (Makroúroveň)
C/02 — Jan Sedlák, Ivan Plicka: Územní plán (Mezoúroveň I) / případové studie / obrazové přílohy
C/03 — Michal Kohout (vedoucí týmu): Dílčí plán (Mezoúroveň II) / přílohy
C/04 — Jaroslav Zima, Tomáš Prouza (vedoucí týmu): Detaily (Mikroúroveň)
C/05 — Karel Maier (vedoucí týmu): Procesy

>>> ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ
ANALÝZY VYBRANÝCH TÉMAT
/ Kolektivní monografie řešitelů dílčích částí / ISBN 978-80-01-05705-6
PŮVODNÍ AUTORSKÉ VÝSTUPY V PLNÉM ZNĚNÍ:
upozornění: zde publikované autorské výstupy neprošly editací, redakcí ani jazykovou korekturou, za jejich obsah nesou odpovědnost jednotliví autoři
D/01 — Miroslav Cikán: Historická substance
D/02 — Jan Aulík, Jakub Fišer: Transformační území
D/03 — Miroslav Holubec, Milan Jirovec, Matyáš Sedlák: Modernistická sídliště
D/04 — Václav Škarda: Periferie města
D/05 — Michal Fišer, Štěpán Špoula: Volná krajina v příměstí
D/06 — Jiří Poláček: Urbanistická rozhraní
D/07 — Pavla Kordovská: Bloky nebloky
D/08 — Petr Kordovský: Lokální sociokulturní podmínky
D/09 — Irena Fialová, Kateřina Čechová: Tendence ve vývoji měst
D/10 — Irena Fialová, Kateřina Čechová, Diana Kunešová: Územní plány EU
D/11 — Radmila Fingerová, Hana Špalková: Krajina
D/12 — Radek Kolařík, Filip Landa, Lada Kolaříková: Urbanistická soutěž
D/13 — Petr Hlaváček, Miroslav Šajtar: Kdo staví město
D/14 — Pavla Melková: Význam veřejného prostoru
D/15 — Michal Bartošek, Roman Čerbák: Územní plány v ČR

VIDEOZÁZNAM INVENTURY URBANISMU 2013 JE ZDE
ZDE JE PREZENTACE PRŮBĚHU 1. FÁZE VÝZKUMU:

(načítání prezentace může chvíli trvat)