WORKSHOP | STRUKTURA | PLÁN | PROCESY

V září proběhly tři workshopy na téma Struktura, Plán a Procesy.

Panorama2

12.9. | Struktura (od vrstev metastruktury, struktury, infrastruktury, po skladebné jednotky, ke kterým se vztahujeme, po téma krajiny) | garant workshopu: Jiří Plos, Jan Jehlík

19.9. | Plán a co se v něm zobrazuje, popisuje, předepisuje (zobrazení – grafika; popis – text, tabulky, diagramy; předpis) | garant workshopu: Irena Fialová, Radek Kolařík, Michal Bartošek

25.9. | Procesy – 1. Problémové okruhy „Procesy“ + diskuze, 2. Brainstorming „Informace“, 3. Koordinace s ostatními skupinami  | garant workshopu: Vít Řezáč, Karel Maier

Smyslem pracovních workshopů byla diskuze a vzájemná koordinace, představení témat, upřesnění výzkumných otázek a pojmů a struktura výstupů k první fázi výzkumného projektu.